Adiba Ayu – Website

Terokai dan Beli Produk Asli Sabah - Kualiti Tanpa Tandingan, Gaya yang Abadi.

POLISI PEMULANGAN

Selamat datang ke Polisi Pemulangan Adiba Ayu. Polisi pemulangan ini menggariskan garis panduan dan prosedur pemulangan produk yang dibeli daripada laman web kami. Kami berusaha untuk memberikan pengalaman beli-belah yang memuaskan kepada pelanggan kami dan memahami bahawa terdapat situasi di mana produk mungkin perlu dikembalikan.

Syarat-syarat Umum

Produk boleh dipulangkan sekiranya ia masih dalam keadaan asal, tidak digunakan, dan dalam pembungkusan asal yang tidak rosak. Semua produk yang dipulangkan harus dalam keadaan yang membolehkan penjualan semula dan mesti dilengkapi dengan semua aksesori, label harga, dan bahagian yang berkaitan.

Tempoh Pemulangan

Pelanggan boleh memulangkan produk dalam tempoh 7 hari dari tarikh penerimaan produk. Tempoh pemulangan boleh berbeza untuk produk tertentu, seperti produk yang telah dinyatakan dalam terma dan syarat penghantaran yang lain.

Produk yang Tidak Layak Dipulangkan

Pihak kami tidak akan memulangkan kerosakan produk yang disebabkan oleh pelanggan dan kerosakan semasa proses penghantaran oleh pihak perkhidmatan kurier. Produk yang tidak layak dipulangkan akan disediakan kepada pelanggan untuk pengambilan semula atau penghantaran semula atas kos pelanggan.

Proses Pemulangan

Untuk memulangkan produk, pelanggan perlu menghubungi perkhidmatan pelanggan kami melalui email [email protected] atau hubungi +60 12 861 9887 dalam tempoh yang ditetapkan untuk menerima panduan langkah demi langkah mengenai pemulangan. Pemulangan produk mesti diberitahu dan diberi kebenaran oleh Adiba Ayu sebelum produk dihantar kembali. Pelanggan bertanggungjawab untuk kos penghantaran semula produk yang dipulangkan.

Pemulangan Produk Rosak atau Salah

Jika produk diterima dalam keadaan rosak atau salah, pelanggan harus menghubungi kami dalam tempoh 3 hari dari tarikh penerimaan. Kami akan memproses penggantian atau pemulangan produk yang rosak atau salah tanpa sebarang kos tambahan kepada pelanggan. Semua pemulangan harus berada dalam keadaan baik dan berada di dalam bungkusan asal, termasuk invois. Invois haruslah disertakan agar pengembalian wang penuh dapat dilakukan. Tiada bayaran balik akan dikeluarkan sekiranya produk menunjukkan tanda-tanda penggunaan. Tidak ada pemulangan yang akan diterima selepas 30 hari. Jaminan kami tidak meliputi kerosakan yang disebabkan oleh pelanggan dan kerosakan semasa proses penghantaran oleh pihak perkhidmatan kurier.

Pengembalian Wang

Pengembalian wang akan diproses dalam tempoh 5 hari selepas kami menerima dan memeriksa produk yang dipulangkan. Pengembalian wang akan dibuat kepada akaun yang digunakan semasa pembelian asal.

Pengecualian

Polisi pemulangan ini mungkin tertakluk kepada pengecualian tertentu yang mungkin dinyatakan semasa pembelian produk tertentu atau dalam terma dan syarat penghantaran.

Perubahan Kepada Polisi Pemulangan

Adiba Ayu berhak untuk membuat perubahan pada polisi pemulangan ini pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu. Pelanggan disyorkan untuk mengkaji polisi pemulangan ini secara berkala untuk maklumat terkini.

Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai polisi pemulangan ini, sila hubungi perkhidmatan pelanggan kami di [email protected] atau hubungi +60 12 861 9887. Kami berharap anda akan mempunyai pengalaman berbelanja yang memuaskan di Adiba Ayu.