Adiba Ayu – Website

Terokai dan Beli Produk Asli Sabah - Kualiti Tanpa Tandingan, Gaya yang Abadi.

TERMA DAN SYARAT PENGUNAAN

Selamat datang ke laman web Adiba Ayu. Sila baca dengan teliti terma dan syarat penggunaan ini sebelum anda meneruskan penggunaan laman web ini. Dengan menggunakan laman web ini, anda bersetuju untuk mematuhi terma dan syarat berikut:

Penggunaan Laman Web

Anda boleh menggunakan laman web ini untuk tujuan peribadi, mendapatkan maklumat dan pembelian sahaja. Anda bersetuju untuk tidak menggunakan laman web ini untuk tujuan yang menyalahi undang-undang atau menjejaskan hak-hak pihak ketiga.

Harga dan Pembayaran

Harga produk yang dipaparkan di laman web ini adalah harga yang terkini pada masa paparan dan boleh berubah tanpa notis. Pembayaran boleh dibuat menggunakan kaedah pembayaran yang tersedia di laman web ini.

Penghantaran dan Penghantaran Balik

Terma dan kos penghantaran akan dinyatakan semasa proses pembelian. Polisi pengembalian produk akan dinyatakan dalam halaman Pengembalian dan Penukaran kami.

Hak Kekal

Semua hak kekayaan intelek dalam laman web ini, termasuk tetapi tidak terhad pada reka bentuk grafik, teks, dan kandungan, adalah milik Adiba Ayu.

Privasi dan Data Peribadi

Kami menghormati privasi pelanggan kami. Maklumat lanjut mengenai pengumpulan dan penggunaan data peribadi boleh dijumpai dalam Polisi Privasi kami.

Penafian Tanggungjawab

Laman web ini disediakan “as is” dan Adiba Ayu tidak memberi jaminan atau jaminan mengenai ketepatan atau kebolehpercayaan kandungan yang terdapat di dalamnya.

Pemansuhan atau Perubahan Terma dan Syarat

Pihak kami berhak untuk mengubah atau memansuhkan terma dan syarat ini pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu. Ia adalah tanggungjawab pengguna untuk mengkaji terma dan syarat ini secara berkala.

Penyelesaian Pertikaian

Sekiranya terdapat pertikaian mengenai penggunaan laman web ini, pertikaian tersebut akan diselesaikan mengikut undang-undang yang berlaku.

Dengan menggunakan laman web ini, anda mengakui bahawa anda telah membaca, memahami, dan bersetuju dengan terma dan syarat penggunaan ini. Jika anda tidak bersetuju dengan terma dan syarat ini, sila jangan gunakan laman web ini.
Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai terma dan syarat ini, sila hubungi kami di [email protected] atau hubungi +60 12 861 9887.